obrazyi komunikacjatekststruktury wizualneczasprzestrzeńklasyfikowanie i definiowanieobrazwidzenie jako myśleniemetaforaporządek w typografiisiećzbiorymapowanieniepewnośći relatywizacjaatlasczytelność / czytalnośćjęzyk wizualnymodelfunkcje obrazuposzukiwanie formywizualny alfabetyzmschemat, diagram, wykres, infografikaobrazi wiedzaw humanistycehistoriaIsotypeanalizai syntezarecepcjai percepcjamyśl jako obraz i słowow rysunkunotowaniearchitektura informacjikultura wizualna współcześnieprojektowanie graficznenotacjaliniainterfejsksiążka jako przedmiotewolucja czytaniamechanizmy porządkowaniagraficzne definicjeesejwizualnywzględność czasutekstvs. obrazczas jako przestrzeńoś czasukonwencje wizualnemapai narracjamapa jako obraz światamapa mentalna