Autorzy

Tekst, koncepcja graficzna, projekt strony

Koncepcja graficzna, wykonanie grafik i animacji

Redakcja

Martyna Nowicka

Korekta

Adam Ladziński

Kierownik projektu

Krzysztof Pijarski

Programowanie

Piotr Karczewski

Koordynacja,
redakcja wersji cyfrowej

Tytus Szabelski-Różniak

Publikacja powstała w ramach działań Pracowni Narracji interaktywnych, Cyfrowych Publikacji i UX w Laboratorium Narracji Wizualnych przy Łódzkiej Szkole Filmowej. Pracownia poświęcona jest badaniu i rozwojowi nowych form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym i formach pokrewnych takich jak reportaż czy esej filmowy.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019–2023 nr projektu 023/RID/2018/19, kwota finansowania 11 865 100 zł. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

WYDANIE II (CYFROWE):

Wydawnictwo PWSFTviT w Łodzi,
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

2023

ISBN: 978-83-67397-16-2

WYDANIE I (PAPIEROWE):

Korporacja Ha!art, Kraków 2019