O książce

Wykresy, schematy i diagramy nie są wyłącznie ilustracjami. Jak dowodzi Model i metafora, można je dziś uznać za niezbędne narzędzia ułatwiające tworzenie współczesnej humanistyki. Wykorzystując jednocześnie teksty i obrazy, książka w zwięzły sposób przedstawia szereg zagadnień istotnych dla każdego historyka, socjologa czy badacza literatury.

Na Model i metaforę składają się teoretyczne podstawy myślenia obrazem, zarys historycznych relacji słowa i obrazu w humanistyce, a także praktyczne wskazówki dla tych, którzy chcieliby korzystać z obrazów w trakcie planowania i pisania tekstów. Inni czytelnicy mogą traktować tę książkę jak przewodnik, ułatwiający poruszanie się w epoce obrazów. Jak przystało na książkę o komunikacji wizualnej, Model i metaforajest połączeniem obrazu i tekstu na równych prawach – zawiera ponad 150 rysunków wyjaśniających kwestie, które byłyby trudne do omówienia przy pomocy tekstu.

TEKST

Maja Starakiewicz

KONCEPCJA GRAFICZNA

Jakub Woynarowski

Maja Starakiewicz

WYDANIE II (CYFROWE):

Wydawnictwo PWSFTviT w Łodzi,
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

2023

ISBN: 978-83-67397-16-2

WYDANIE I (PAPIEROWE):

Korporacja Ha!art, Kraków 2019