Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce

Komunikacja wizualna w humanistyce

Maja Starakiewicz

Maja Starakiewicz|Koncepcja wizualna:Jakub Woynarowski,
Maja Starakiewicz

Pionowa plama, siatka izometryczna i piramida z blokówPozioma plama, siatka izometryczna i piramida z bloków
Przejdź dalej